‘‘Covid-19 Mücadelesi’’ Kapsamında Önemli Kararlar Alındı

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında üniversitemizde kurulan geçici komisyon tarafından 16 Mart 2020 Pazartesi alanında uzman isimlerin ve idarece görevlendirilen personelin katılımı ile kapsamlı bir toplantı yapıldı. Rektörlük Özel Kalem Toplantı Salonu’nda saat 09.00 – 12.00 arasında gerçekleştirilen toplantıda, süreçte alınacak tedbirler kapsamında uzaktan eğitim konularından personel servislerinin durumuna kadar pek çok gündem maddesi konuşuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murad Aydın Şanda başkanlığında düzenlenen toplantı, 13 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 16 Mart tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacak personelin durumunun görüşülmesiyle başladı. Ardından, sürece ilişkin alınacak kurum içi önlemlerin değerlendirilmesine geçildi.  Prof. Dr. Murad Aydın Şanda’nın başkanlık ettiği komisyonun diğer üyeleri ise şöyle: Doç. Dr. Hanifi Körkoca, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arıcı, Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez,  Dr. Öğr. Üyesi Kenan Buldurun, Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Dicle, Ögr. Gör. Yahya Adanır, Öğr. Gör. Ferit Uslu, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Tuğal, Nurten Gezgin, Personel Daire Bşk. Sabri İnci, Öğr. Gör. Hasan Evcimen, Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. Şükrü Çobanoğlu, Öğr. Gör. Can Kurt  ve Avukat Necati Çelik.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla üniversitemizin ilgili komisyonu tarafından;

 

1. Resmi sayfalarımızda paylaşılmayan bilgilere öğrencilerimizin ve personelimizin itibar etmemesine,

2. Önlisans, lisans, lisansüstü ve pedagojik formasyon derslerinin 23 Mart’tan başlayarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesine,

3. Sağlık HMYO ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dönem içi uygulama derslerinin ilgili birim amirlerinin alacağı tedbirlerle öğrencilerin mağdur edilmesine fırsat vermeyecek şekilde düzenlenmesine,

4. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulamaları derslerinin MEB’in akademik takvimine göre düzenlenmesine,

5. Erasmus kapsamındaki öğrencilerin ders ve intibak taleplerinin ilgili kurullarda karara bağlanmasına, yurda dönenler hakkında gerekli karantina işlemlerinin tesis edilmesine,

6. Kısmi zamanlı öğrencilere ücretsiz izin verilmesine,

7. Bütün etkinlik ve toplantıların ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

8. Devletin resmi kurumlarının sosyal medya hesaplarının aktif bir biçimde takip edilmesi ve sürece ilişkin önemli duyuruların öğrencilere ve personele üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak iletilmesine,

9. Kütüphane, kongre merkezi, kantinler, çay ocakları, yemekhaneler, konukevi ve diğer sosyal tesislerin toplu hizmet veren bölümlerinin kapatılmasına,

10. Akademik ve idari birimlerde iş ve işlemlerin aksatılmayacağı sayıda personel bulundurularak sürecin takip edilmesine,

11. Kurum içinde fiziki mekânlarla ilgili gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasına,

12. Personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmiştir.